w Polsce
2 min read
15

Agroturystyka a turystyka wiejska

27 lutego, 2017
0
Agroturystyka a turystyka wiejska

Zgodnie z definicją, wyrażona w dokumentach Ministerstwa Rolnictwa, turystyka wiejska jest pojęciem relatywnie szerokim, oznacza bowiem wiele form działań turystycznych, które prowadzone są na terenie wsi. Agroturystyka w świetle tych przepisów jest działem turystyki wiejskiej, co jest istotne w sytuacji, kiedy stosowane są procedury przyznawania funduszy i dotacji na ta właśnie dziedzinę działalności – tego rodzaju działania są traktowane jako działalność pozarolnicza. Jeżeli na wsi w budynkach mieszkalnych wynajmowanych jest powyżej pięciu pokoi gościnnych, wynajmuje się działkę jako pole namiotowe lub też wynajmowany jest sprzęt turystyczny, mowa jest właśnie o turystyce wiejskiej. Jednak zysk z tego rodzaju działalności nie może przekraczać 50 procent całości zysków danego rolnika. Z kolei sama agroturystyka, poza jej związkiem ze wsią, jest ściśle pojęciowo związana z rodzinnym gospodarstwem wiejskim, warunkiem jest też, aby w budynku mieszkalnym nie było więcej niż 5 pokoi do wynajęcia dla gości. Oczywiście każde gospodarstwo zapewnia atrakcje turystyczne odpoczywającym w tam gościom we własnym zakresie, w zależności od posiadanych możliwości, uwarunkowań i oczywiście oczekiwań potencjalnych klientów. Generalnie najwięcej gospodarstw agroturystycznych powstaje na obszarach, które są atrakcyjne pod względem turystycznym, jak obszary nadmorskie, górskie czy tez pojezierza.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts