Pojęcie turystyki jest bardzo trudno zdefiniować. Z naukowego punktu widzenia, turystyka jest zbiorem zjawisk zachodzących w społeczeństwie, w aspektach ekonomicznych, psychologicznych, kulturowych, poznawczych, przestrzennych i społecznych. Turystyka to ruch, zmiana miejsca pobytu i różne cele tych zmian, korzystanie z różnych środków transportu, kontakt z różnymi społecznościami, korzystanie z różnych dóbr, kultur, kształtowanie i poszerzanie świadomości. Trudno jest określić, które kwestie przypisać wyłącznie turystyce – z każdym rokiem przybywa nowych działalności człowieka związanych z przemieszczaniem się. Czy wyjazd do pracy w innym mieście można zakwalifikować do turystyki, czy wyjazd na delegację w sprawach służbowych to także turystyka, czy korzystanie z gastronomii podczas służbowych wyjazdów to świadczenie turystyczne? Niektórzy twierdzą, że pojęcie turystyki odnosi się do wszystkiego co jest związane ze zmianą miejsca pobytu na dłuższy lub krótszy czas. Ale przecież nawet nie wyjeżdżając z miasta, idziemy na spacer po okolicy, lub zwiedzamy muzeum. Czy możemy nazwać to turystyka poznawczą, rekreacyjną? Jak widzimy, klasyfikacja poszczególnych składników turystyki i dokładne przyporządkowanie ich jest naprawdę trudne. Najnowsze objaśnienie terminu turystyka, to czynność podróżowania w celach wypoczynkowych, służbowych poza miejsce stałego pobytu, nie na dłużej niż rok, z wyłączenie wyjazdów w celu zarobkowania. Czyli, kim jest Polak pracujący w Holandii lub gdziekolwiek indziej, jeżeli w dodatku oprócz pracy zwiedza dany kraj?

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts