Ekoturyzm jest nowoczesnym podejściem do turystyki, mającym zrównoważyć turystykę masową, która nie zawsze jest korzystna dla środowiska naturalnego. Z ekoturystyki korzystają chętnie turyści, dla których dobro natury jest dobrem nadrzędnym. Polska ma na swoim terenie wiele regionów, gdzie można uprawiać ekoturystykę, jednym z nim są Bory Tucholskie, tak bardzo doświadczone przez ostatnie anomalia pogodowe. Ekoregiony to w większości tereny objęte ochroną gatunkową fauny i flory, posiadające fantastyczne walory krajobrazowe, widokowe, oddalone od aglomeracji miejskich, pozwalające na bliską obserwację zwierząt i ptaków. Gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się terenach objętych szczególną ochroną, gospodarzą w zgodzie z naturą, uprawiając ziemię bez żadnych chemicznych nawozów, dbając o ujęcia wody, nie zatruwając środowiska odpadami. Przyjeżdżający w takie regiony turyści, to ludzie, którzy bardzo sobie cenią kontakt z przyrodą, naprawdę przejmują się stanem natury, chcą poznać prawa przyrody aby ją lepiej zrozumieć. Jest to o tyle ważne, że bez przyrody turystyka nie będzie miała racji bytu. Każda niewłaściwa ingerencja człowieka w naturę doprowadza do powstania nieodwracalnych szkód. Filozofią ekoturyzmu jest związek człowieka z naturą, który daje spokój, odpoczynek, poczucie zgody z naturą i drugim człowiekiem. Tak proste założenie, a czasem tak trudne do wykonania.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts