Samo pojecie agroturystyka jest stosunkowo młode, jego historia sięga nie dalej niż ostatnich 30 lat. Składa się z dwóch słów: agro i turystyka, przy czym przedrostek agro jest słowem pochodzenia greckiego, a w dosłownym tłumaczeniu oznacza rolę. Tak więc pod pojęciem agroturystyka należy rozumieć wypoczynek, najczęściej aktywny, w warunkach wiejskich, czyli w gospodarstwie rolnym, czasami pobyt taki może być połączony z wykonywaniem określonych prac w gospodarstwie. Ta forma turystyki jest wielowymiarowa, gdyż może być bardzo prosta, jak zapewnienie po prostu noclegu w gospodarstwie, jak też połączona z wyżywieniem, uprawianiem jazdy konnej, wykonywanie prostych prac polowych. Agroturystyka pełni wiele funkcji, biorąc pod uwagę właścicieli danego gospodarstwa, jak tez całą społeczność lokalną: zapewnia mieszkańców wsi dodatkowy dochód, przyczynia się do rozwoju infrastruktury wsi, a więc rozbudowę i remont dróg, powstawanie budynków użyteczności publicznej. Sprzyja też wzrostowi świadomości mieszkańców obszarów wiejskich, zapewnia zmniejszenie ich bezrobocia, powoduje zmniejszenie się odpływu ludności, zwłaszcza młodych, ze wsi do miast. Agroturystyka jest też sposobem na integracje ludzi o bardzo różnej kulturze, poziomie wykształcenia, światopoglądu, rozszerza horyzonty myślowe mieszkańców obszarów wiejskich.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts