Specyfika prowadzonych w naszym kraju gospodarstw agroturystycznych, jako małych firm rodzinnych o bardzo lokalnym działaniu, powoduje, że wiele spraw jest praktycznie nieosiągalnych dla pojedynczych form tego typu. Znakomitym przedsięwzięciem jest w takiej sytuacji zrzeszanie się w stowarzyszenia, co dostrzegli właściciele gospodarstw agroturystycznych i korzystają z takiej formy działania. Bycie w stowarzyszeniu zapewnia wielorakie korzyści, jak chociażby łatwiejsze korzystanie z usług prawniczych czy ekonomicznych, marketingowych – wiadomo, że jeżeli jest większa grupa przedsiębiorców, mających ten sam cel, specyfikę działania oraz wspólny system pracy, można wspólnie więcej zdziałać niż w pojedynkę. To samo dotyczy aspektu reklamy, łatwiej stowarzyszeniu wykupić wspólną reklamę czy zamówić na przykład badania marketingowe, w celu określenia tendencji na rynku agroturystycznym lub wypracowania wspólnej, skutecznej strategii działania. Łatwiej jest też w większej grupie lobować na rzecz odpowiednich rozwiązań prawnych. W dobie możliwości korzystania z funduszy unijnych i dobrego obecnie klimatu dla tak zwanych zielonych inwestycji, bycie w stowarzyszeniu pozwala na większe możliwości wykorzystania środków unijnych, jak tez lepszej i bardziej owocnej współpracy z władzami na poziomie lokalnym, jak gmina czy powiat.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts