Mimo iż Bałtyk jest naszym oknem na świat, okres stalinizmu spowodował, że polskie wybrzeże w żaden sposób nie służyło kontaktom Polaków z naszymi zamorskimi sąsiadami. Również i dla nich nasze wybrzeże było zamknięte. Najgorszy okres dla turystyki morskiej przypadał na lata 1945 – 1956. Granica morska była szczelnie zamknięta. Ze względu na różne sytuacje polityczne po 1956 roku, straciliśmy prawie pięćdziesiąt lat w końcu XX wieku. Od kilkudziesięciu lat sytuacja ulega poprawie, daleko nam jednak do powiedzenia, że mamy doskonale rozwiniętą turystykę morską. Analizując polską gospodarkę morską – rybołówstwo, budowa i remont statków, eksploracja dna morskiego, żegluga morska handlowa, połączenia promowe z krajami nadbałtyckimi, możemy wyciągnąć wnioski, że nic tak szybko nie będzie się rozwijać jak właśnie turystyka morska. Jest to nowa dziedzina gospodarki morskiej, która może bardzo ożywić wszystkie miasta większe i mniejsze, znajdujące się bezpośrednio lub w pobliżu linii brzegowej Bałtyku, na długości ponad 500 kilometrów. Znajduje się tu ponad 50 mniejszych i większych portów i przystani morskich, trzeba tylko zadbać o ich rozbudowę, unowocześnienie i dobrą reklamę. Patrząc na inne kraje mające dostęp do dużych akwenów wodnych, widzimy jak budowa wielkich przystani dla jachtów wpływa na rozwój położonych nad wodą miejscowości. Od razu powstaje cała infrastruktura mająca przyciągnąć morskich turystów.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts