Jak ważna jest turystyka dla dochodu poszczególnych krajów świadczy fakt, że w ogólnej gospodarce światowej turystyka generuje ponad 10% produktu globalnego brutto. Oczywiście ze względu na wiele warunków różnicujących poszczególne kraje, ten procent z turystyki może być większy lub mniejszy, w niektórych miejscach na świecie, gdzie gospodarka opiera się głównie na turystyce, może to być nawet 80%, a w krajach, w których sytuacja polityczna i gospodarcza nie sprzyja turystyce, może być bliski zeru. Jakie czynniki stymulują ruch turystyczny w danym regionie świata, w poszczególnych krajach? Przede wszystkim geograficzne i przyrodnicze i ich atrakcyjność. Do tego dochodzi możliwość dotarcia na miejsce, czyli łatwa komunikacja. Istotny jest miejscowy klimat – niezbędna jest dobra informacja o zmianach klimatycznych w danych regionach. Kolejny czynnik to występowanie ewentualnych katastrof naturalnych – lawiny, powodzie, tsunami. Turystów interesuje sytuacja polityczna i gospodarcza danego kraju. Im większa stabilizacja, tym lepsza sytuacja ogólna i pobyt. Polityka ma ogromny wpływ na turystykę – konflikty lokalne, zagrożenie terrorystyczne, wydatki kraju na turystykę – to warunkuje bezpieczeństwo turystów. Turystyka zależy także od zmian społecznych, czyli od zachodzących zmian urbanistycznych, wzrostu poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmiany stylu życia i pracy. Rozwój technologii także wpływa na turystykę – możliwości telekomunikacyjne, informatyczne, rozwój środków transportu. Równie ważny jest marketing, czyli reklama miejsc wakacyjnych, oraz łatwy dostęp do informacji.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts