Wreszcie powiało optymizmem na wodnych szlakach śródlądowych i na Bałtyku. Korzystając z dotacji unijnych, rozbudowywana jest wciąż sieć tramwaju wodnego w okolicach Gdańska. Korzystając z tego środka lokomocji można zwiedzać miasto i okolice, siedząc w wygodnych wnętrzach statku. Przed Euro 2012 uruchomiono kolejne dwie linie tramwaju wodnego. Unijne środki pozwoliły na realizację projektów pod nazwą Pętla Żuławska i Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku. Są to dwa duże przedsięwzięcia – pierwszy obejmuje całą deltę Wisły, Zalew Wiślany, Mierzeję Wiślaną oraz część województwa pomorskiego i warmińsko – mazurskiego. Most zwodzony w Przegalinie pozwala na żeglugę śródlądową turystom żeglującym na jachtach z nawet bardzo wysokimi masztami. W ramach projektu powstały także cztery porty żeglarskie, siedem przystani, oraz pomosty cumownicze. Jest to dużo i mało. Może wystarczająca ilość miejsc do cumowania dla turystów odwiedzających rejon Gdańska, ale niewielka w perspektywie całego polskiego wybrzeża, bliskości jezior i możliwości żeglowania śródlądowego. Ogółem, oba projekty pozwoliły na uruchomienie dla turystyki śródlądowej około 400 kilometrów dobrze przygotowanych szlaków wodnych. Należy mieć nadzieję, że w ślad za tymi inwestycjami będą realizowane kolejne, turystów żeglujących jest naprawdę. Polskie wybrzeże Bałtyku, mazurskie jeziora warte są powszechnej reklamy, ale działania marketingowe muszą być poparte rzeczywistymi ułatwieniami dla turystyki wodnej.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts