Przy prowadzeniu obiektu noclegowego, należy jasno określić zasady, które obowiązują gości. Zwłaszcza właściciele agroturystyki powinni zwrócić uwagę na odpowiedni regulamin, gdyż zazwyczaj nie posiadają oni recepcji w obiekcie noclegowym, tylko przebywają w domu obok. Trudno w ten sposób na bieżąco kontrolować to, co dzieje się w miejscu, z którego korzystają turyści. Przede wszystkim, jeżeli przyjeżdża grupa osób, należy poprosic o wyznaczenie kierownika grupy i to z nim omawiać wszelkie sprawy. Kierownik grupy będzie zobowiązany do przekazywania informacji reszcie osób. W regulaminie należy określić kto odpowiada za wszelkie uszkodzenia lub braki w wyposażeniu powstałe w czasie korzystania z obiektu przez gości. Jeżeli nie sprząta się na bieżąco, jedynie po wyjeździe osób turystów, trzeba zawrzeć informację o tym, iż w trakcie pobytu to osoby przebywające w obiekcie odpowiedzialne są za utrzymanie porządku. Pozostaje kwestia używania otwartego ognia. Należałoby tego zakazać, gdyż ogień mógłby zagrozić również pozostałym, budynkom gospodarczym, w których jest np. suche siano. Jeżeli właściciele nie życzą sobie, by na terenie obiektu agroturystycznego, który prowadzą palono papierosy, pito alkohol lub spożywano środki halucynogenne, powinni również zapisać takie informacje w regulaminie. Należy uprzedzić, iż w skrajnych sytuacjach, mogą zażądać natychmiastowego opuszczenia schroniska.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts