Obecnie na terenach wiejskich w naszym kraju istnieje duże ukryte częściowo bezrobocie, co przejawia się w fakcie, że na terenach wiejskich zamieszkuje 25 procent ludności w wieku produkcyjnym, jednak cały ich wkład w nasze PKB to zaledwie 10 procent. Tak więc pokazuje to, że w przedsiębiorczości na wsi tkwi jeszcze ogromny potencjał, gospodarstwa agroturystyczne częściowo wykorzystują właśnie drzemiące możliwości polskiej wsi i jej mieszkańców. Prowadzenie agroturystyki, obok typowej działalności rolniczej, nie przeszkadza takowej działalności, a jednocześnie generuje dodatkowe zyski, przy minimalnym nakładzie właścicieli takich gospodarstw. Dodatkowo aktywizują się mieszkańcy wsi, którzy nie są właścicielami gospodarstw agroturystycznych, gdyż rośnie zapotrzebowanie odwiedzających gospodarstwa gości na wszelkie ludowe pamiątki z danego terenu, można więc tez na tym zarobić. Poza tym wszelkiego rodzaju usługi, chociażby wynajmowanie kucyków do nauki jazdy konnej, hodowla kóz i sprzedawanie gościom przebywającym we wsi świeżych wyrobów rolniczych jest tylko jednym z przykładów sposobu aktywizacji zawodowej i zarobienia dodatkowych pieniędzy. Następuje też bezpośredni kontakt z gośćmi gospodarstw agroturystycznych, nawiązywanie przyjaźni i bliskich relacji, poznawanie wzajemnie swoich kultur i specyfiki innych regionów naszego kraju przez miejscowych mieszkańców.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts