Choć gospodarstwa agroturystyczne powstają na terenie całego kraju, to jednak najwięcej ich tworzy się i prosperuje na terenach, które posiadają szczególne walory turystyczne, często decydują o tym po prostu uwarunkowania środowiska naturalnego na danym obszarze. O wiele trudniej przyciągnąć gości na obszary, o których w Polsce się nie mówi w kontekście ich atrakcyjności turystycznej. Zakładając więc gospodarstwo agroturystyczne, warto więc wykorzystać naturalne warunki panujące na danym terenie i zorganizować atrakcje w gospodarstwie z wykorzystaniem walorów środowiska naturalnego danego terenu. Jeśli więc tworzymy takie gospodarstwo na przykład na Mazurach, warto posiadać gdzieś w pobliżu przystań ze sprzętem pływającym różnego typu, organizować wędkowanie, zbieranie grzybów czy innych owoców lasy, warto tez posiadać rowery różnej wielkości i znać dobre ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne. Wiadomo, że inna będzie specyfika takiego gospodarstwa w górach, gdzie główną atrakcją będą piesze wycieczki po górach i okoliczny folklor. Jeśli zaś organizujemy gospodarstwo agroturystyczne na terenie nieznanym z walorów turystycznych, warto wyeksponować miejscową tradycję, kulturę, obyczaje czy rzemiosło i tym zainteresować przyjezdnych. Można tez wykorzystać bogata historie danego terenu i w tym stylu urządzić dane gospodarstwo.

About Author
redakcja
View All Articles
Check latest article from this author !
Zainteresowanie turystów turystyka górską
Nowa moda w dziedzinie turystyki
Wypoczynek

Wypoczynek

11 lutego, 2019

Leave a Reply

Related Posts